Zapytaj mnie o BDO #1 – Rejestracja podmiotu a sprawodawczość, waga odpadów i składanie wniosków.

Zaczynamy cykl #zapytajmnieobdo, gdzie będę poruszała najczęstsze wątpliwości dotyczące BDO i ekologii w firmach.

Pytanie:
Kilka dni temu dostałam pytanie o rejestrację w systemie BDO. Właścicielka salonu ma zarejestrowaną firmę w województwie małopolskim, a salon będzie otwarty w województwie śląskim, w którym będą wytwarzane odpady medyczne o kodzie 18 01 03. Do którego marszałka województwa należy składać sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach?

Odpowiedź:
Sprawozdawczość należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w tym przypadku jest to marszałek woj. śląskiego

Pytanie:
Prowadzę zakład kosmetyczny – firma odbierająca ode mnie odpady prosi o wystawienie karty przekazania odpadu, wytwarzam niewielkie ilości odpadu zakwalifikowanego pod kodem 18 01 03 – poniżej 1 kg / miesiąc – jaką ilość mam podać w system#doradzamie BDO?

Odpowiedź:
Masę odpadów należy podawać z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, w przeliczeniu na Mg – tony, czyli jeżeli wytwarzasz 0,5 kg do KPO wpisać należy 0,0005 Mg.

Pytanie:
Czy mogę wysłać w wersji papierowej wniosek aktualizacyjny BDO ( Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ?

Odpowiedź:
Od 1 stycznia 2020 roku wniosek rejestrowy, aktualizacyjny lub też o wykreślenie z systemu BDO należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego, logując się na stronie internetowej: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ przy pomocy profilu zaufanego

Dodaj komentarz