Najważniejsze informacje o BDO – co powinieneś wiedzieć o BDO na początku działalności?

1. Co to jest BDO?

BDO – Baza danych o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
została powołana Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska i weszła w życie 24
stycznia 2018 roku. Od tego czasu wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty
w opakowaniach na rynek (importują je, wysyłają towary w opakowaniach do klientów
na terenie Polski i za granicę) jak również wytwarzające odpady w swojej codziennej
działalności powinny zostać wpisane do systemu i wywiązywać się z obowiązków
nałożonych na nich ustawami.

2. Podmioty podlegające wpisowi to m.in. :

– sklepy internetowe;
– cukiernie/ piekarnie;
– branża gastronomiczna;
– branża hotelarska;
– gabinety kosmetyczne;
– auto-komisy i branża motoryzacyjna świadcząca usługi;
– zakłady produkcyjne;
– firmy transportowe;
– firmy budowlane;
– sklepy wielkopowierzchniowe w tym te oferujące torby z tworzyw sztucznych,
objętych opłatą recyklingową.

3. Obowiązki podmiotów zobowiązanych do wpisu do rejestru:

– rejestracja – wpis do systemu BDO, logując się w systemie przy pomocy
profilu zaufanego należy wypełnić wniosek rejestracyjny,
– opłata rejestrowa – roczna wpłacona do Urzędu Marszałkowskiego właściwego
ze względu na siedzibę firmy,
– prowadzenie na bieżąco ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów bądź
wprowadzonych na rynek produktów / opakowań,
– składanie rocznego sprawozdania z zakresu wprowadzonych opakowań/
produktów na rynek oraz sprawozdanie z zakresu wytworzonych odpadów,
– numer rejestrowy BDO należy umieszczać na dokumentach związanych
z działalnością firmy, tj. fakturach, paragonach, umowach, dokumentach
kupna-sprzedaży

4. Jak założyć konto w systemie BDO i ile to kosztuje?

Konto w systemie BDO zakładamy za pośrednictwem profilu zaufanego logując
się do systemu na stronie : https://rejestr-bdo.mos.gov.pl, można zrobić to
samodzielnie lub udzielając pełnomocnictwa np. firmie doradczej zajmującej się
wnioskami do systemu BDO.

5. Jakie są kary za brak BDO?

Kary może nałożyć Urząd Marszałkowski bądź WIOŚ w przypadku kontroli
podmiotu. Ustawowe kary zaczynają się od 500 zł i mogą sięgać do 1.000.000 zł.
Wszystko zależy od rodzaju nieprawidłowości wykrytych w przedsiębiorstwie.

 

Monika Blezień – Ruszaj
Doradca ds. ochrony środowiska
kontakt@beautyekombr.pl
www.beautyekombr.p

Dodaj komentarz