#5 Zapytaj mnie o BDO – wystawianie KPO przez firmę odbierającą, ewidencja uproszczona, zmiana rodzaju opakowania w systemie BDO

Zaczynamy cykl #zapytajmnieobdo, gdzie będę poruszała najczęstsze wątpliwości dotyczące BDO i ekologii w firmach.

 

Firma odbierająca odpady zaproponowała wystawianie KPO czy może to zrobić? Wygenerować dokument ze swojego konta w systemie BDO?

Kilka tygodni temu zadzwoniła do mnie Pani z pytaniem, czy firma, która odbiera od nich odpady, ma możliwość wystawienia karty przekazania odpadów w ich imieniu?
Powiedziała również, że nie udostępniła swojego konta firmie odbierającej.
W takim przypadku firma odbierająca nie ma możliwości wystawienia KPO. Kartę można wystawić, mając dostęp do konta przekazującego – generując dokument w systemie BDO. Wg wytycznych ustawy obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) spoczywa na podmiocie przekazującym odpady.

Ewidencja uproszczona i pełna w systemie BDO.

Miesiąc temu zadzwoniła osoba, która wytwarza odpady i jest zwolniona z prowadzenia pełnej ewidencji z pytaniem, czy jeżeli prowadzi ewidencję uproszczoną, może założyć KEO – kartę ewidencji odpadów i uzupełniać ją na bieżąco.
Oczywiście, że tak – ewidencja uproszczona jest przywilejem przedsiębiorcy, ale dla ułatwienia dużo podmiotów korzysta z KEO i wpisuje sobie dane wytworzonych odpadów, a następnie uzupełnia je KPO kartami przekazania odpadów – porównując dane znajdujące się w zakładce wytworzone i przekazane.

W ciągu roku firma zmieniła opakowania, w których sprzedawała swoje produkty, czy powinna to ująć w systemie BDO?

 
Tak jak najbardziej do 30 dni od wprowadzenia nowego rodzaju opakowania podmiot powinien zaktualizować wniosek o wpis do rejestru i uzupełnić dane o nowy rodzaj opakowania w Dziele VI tabela 4. Jeżeli podmiot ma podpisaną umowę z Organizacją Odzysku Opakowań, taka informacja powinna trafić też do ww. podmiotu, który zapewnia wykonanie obowiązków w zakresie recyklingu opadów opakowaniowych.
Zaczynamy cykl #zapytajmnieobdo, gdzie będę poruszała najczęstsze wątpliwości dotyczące BDO i ekologii w firmach.
Czy masz jakieś pytania, które chciałabyś/chciałbyś poruszyć? Daj znać!

Dodaj komentarz