[Do pobrania] Numer kont BDO – Opłata recyklingowa

Dzisiaj garść przydatnych informacji dotyczących opłaty recyklingowej. Na końcu posta znajdziesz link do pobrania z aktualnymi numerami kont.

Kto podlega opłacie recyklingowej?
Przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.
UWAGA! Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
Co musimy rozliczyć?
• Torby z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikrometrów
• Torby z tworzywa sztucznego w przedziale powyżej 15 mikrometrów do 49 mikrometrów
• Torby z tworzywa sztucznego powyżej 50 mikrometrów
Pamiętajmy, że ewidencję z ilości zakupionych i wydanych toreb prowadzimy na bieżąco dla każdego rodzaju toreb wg grubości w mikrometrach w zakresie wprowadzania za dany kwartał, tak też rozliczamy ten obowiązek w rocznym sprawozdaniu w systemie BDO.
Stawka ustawowa opłaty recyklingowej to 0,20 zł za jedną sztukę. Pobraną opłatę za dany kwartał 2023 roku należy uiścić na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – pobrania opłaty:
• za I kwartał do 15 kwietnia 2023 roku
• za II kwartał do 15 lipca 2023 roku
• za III kwartał do 15 października 2023 roku
• za IV kwartał do 15 stycznia 2024 roku

Aktualne numery kont znajdziesz tutaj:

POBIERZ 

Dodaj komentarz