Zapytaj mnie o BDO #2 – Sprawozdania roczne, wykreślenie, rejestracja

Zaczynamy cykl #zapytajmnieobdo, gdzie będę poruszała najczęstsze wątpliwości dotyczące BDO i ekologii w firmach.

Pytanie: Właściciel firmy transportującej odpady szukał u mnie odpowiedzi, gdzie i jak może złożyć roczne sprawozdanie w systemie BDO.

Odpowiedź: Firmy zajmujące się tylko transportem odpadów od wytwórcy do przejmującego mają obowiązek zarejestrowania się w systemie BDO, potwierdzać/zatwierdzać transport odpadów w oparciu o wystawione przez wytwórcę KPO – karty przekazania odpadu, nie korzystają oni jednak z modułu sprawozdawczego – nie składają rocznych sprawozdań z wykonanego transportu.
Pytanie:
Kilka dni temu dostałam pytanie o rejestrację w systemie BDO. Właścicielka salonu ma zarejestrowaną firmę w województwie małopolskim, a salon będzie otwarty w województwie śląskim, w którym będą wytwarzane odpady medyczne o kodzie 18 01 03. Do którego marszałka województwa należy składać sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach?
Odpowiedź:
Sprawozdawczość należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w tym przypadku jest to marszałek woj. śląskiego

Pytanie: Rozmawiając z klientką o jej zakresie działalności okazało się, że od września jej działalność została okrojona i nie wytwarza już odpadów medycznych. W związku z analizą i przeprowadzoną konsultacją podjęłyśmy decyzję o wykreśleniu podmiotu z systemu BDO.

Odpowiedź: By złożyć wniosek o wykreślenie, klientka potrzebowała potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej do Urzędu Miasta właściwego dla województwa, w którym była zarejestrowana działalność w kwocie 10 zł. Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku i wpisać datę zakończenia działalności w zakresie wymagań BDO.

Wniosek o wykreślenie z rejestru powinno się złożyć do 30 dni od daty zakończenia działalności.

Dodaj komentarz