Aktualizacja wniosku w systemie BDO / Szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów

Aktualizacja wniosku w systemie BDO dla branży gastronomicznej - podmioty oferujące produkty jednorazowego użytku w części lub w całości tworzywa sztucznego ( jednostki handlu detalicznego, hurtowego, gastronomia, urządzenia vendingowe ) powinny…

Czytaj dalejAktualizacja wniosku w systemie BDO / Szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów