#13 zapytajmnieoBDO Odrzucenie KPO, przeterminowa próbki, urządzenia vendingowe.

Kiedy odbierający może odrzucić KPO w systemie BDO?

Już odpowiadam:
– jeżeli waga podana w karcie nie zgadza się z wagą faktyczną
– brakuje nr rejestracyjnego samochodu
– błędnie wpisane jest MPD – miejsce prowadzenia działalności
– w danym dniu nie doszło do przekazania odpadów

Czy powinien o tym fakcie poinformować przekazującego?

Przekazujący powinien pilnować KPO, czy została ona zatwierdzona, czy transport został potwierdzony, czy KPO nie została czasem odrzucona. To są jego odpady i przekazujący powinien być zainteresowany tym, czy zostały przejęte przez transportującego i odbiór został zatwierdzony przez Odbierającego.

Prowadząc studio kosmetyczne zostały mi do zutylizowania przeterminowane próbki kosmetyków/ kosmetyki – czy muszę zgłosić ten fakt w systemie BDO?

Jeżeli to pierwsza taka sytuacja i do zutylizowania są ww odpady, to jak tak jak najbardziej należy zaktualizować dane w systemie BDO.

Co należy zrobić?
– Wykonać aktualizację wniosku w systemie BDO
– Zgłosić fakt do firmy utylizującej i umówić się na odbiór
– Założyć kartę ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO wprowadzając ilość wytworzonych odpadów
– Wygenerować kartę przekazania odpadów (KPO) w momencie odbioru przez firmę przejmującą
– Po zatwierdzeniu KPO wprowadzić dane do KEO
– Do 15 marca kolejnego roku pamiętać o sprawozdawczości do właściwego urzędu marszałkowskiego w zakresie wytwarzanych odpadów

Czy składając wniosek rejestracyjny / aktualizacyjny w ramach wprowadzanych opakowań z tworzyw sztucznych , będąc podmiotem oferującym urządzenia vendingowe mam obowiązek opłaty rejestrowej?

Przedsiębiorcy udostępniający produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w tym kubki na kawę papierowe pokryte tworzywem (handel, gastronomia, urządzenia vendingowe) wypełniają we wniosku rejestracyjnym / aktualizacyjnym dział II tabela 8 podając informacje o rodzaju wykonywanej działalności oraz o rodzajach oferowanych produktów. Opłata rejestrowa nie dotyczą punktów handlowych, punktów gastronomicznych oraz urządzeń vendingowych.

Dodaj komentarz