#6 Zapytaj mnie o BDO -odpady medyczne, opłaty

Prowadzę gabinet kosmetyczny, nie mam sklepu internetowego – nie wprowadzam opakowań ani produktów w opakowaniach na rynek. Wytwarzam tylko odpady medyczne, czy powinnam płacić opłatę roczną BDO? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach opłacie rocznej podlegają podmioty, które w swojej działalności:
1) wprowadzają sprzęt i autoryzowani przedstawiciele sprzętu,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
Ww. podmioty wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok
Jak wynika z ww. przepisów prawnych, wytwarzający odpady nie wnoszą opłaty rocznej!!!
A jaka jest wysokość opłaty rocznej?
💸100 zł dla mikroprzedsiębiorców
💸300 zł dla pozostałych podmiotów

Czy jeżeli nie mam żadnych kart, to znaczy, że nie wytworzyłam odpadów? Czy w moim magazynie nie zostały wytworzone odpady, odbiorca nie zdążył ich odebrać, lub było ich na tyle mało, że nie opłacało się ich oddawać w roku 2022?

Tutaj z pomocą przychodzą nam KEO – karty ewidencji odpadów, w których mamy daty i ilości wytworzonych, jak i odebranych odpadów, Na ich podstawie – prowadzonej na bieżąco ewidencji możemy przygotować sprawozdanie z wytworzonych odpadów.
Jeżeli przez cały 2022 rok nie mamy KPO ani też nie wytworzyliśmy odpadów – nie składamy sprawozdanie w systemie BDO.

Kilka dni temu zaprzyjaźniona klientka, prowadząca gabinet kosmetyczny, oraz sklep internetowy z produktami kosmetycznymi, zapytała mnie, czy będzie musiała złożyć sprawozdanie z opakowań w systemie BDO. Wprowadziła 50 kg opakowań – kartonów i folii. Czy będzie musiała uiścić opłaty do Urzędu Marszałkowskiego?

TAK, już od 1 kilograma wprowadzonych na rynek opakowań jesteśmy zobowiązani do naliczenia tzw. opłaty produktowej i złożenia sprawozdania.
Podmioty wprowadzające mniej niż 1 tonę opakowań w ciągu roku, mogą skorzystać z tzw. pomocy de minimis – dołączając do sprawozdawczości komplet dokumentów opatrzony podpisem elektronicznym.
Dokumentacja to wniosek, oświadczenie i formularz – wszystkie te dokumenty muszą być uzupełnione i rzetelnie wypełnione oraz dostarczone do systemu BDO w formacie ZIP – wówczas podmiot może ubiegać się o zwolnienie z opłaty produktowej za rok 2023. Sprawozdanie w systemie należy złożyć do 15 marca. O przyznaniu pomocy de minimis decyduje Urząd Marszałkowski.

Dodaj komentarz