#10 Zapytaj mnie o BDO – aktualizacje, opłaty

Czy muszę złożyć zaległe sprawozdania w systemie BDO? Jeżeli urzędnik prosi o sprawozdanie za rok 2018 jak mam to zrobić?

Sprawozdawczość z tytułu wytworzonych odpadów jak i wprowadzonych produktów i opakowań należy składać do 5 lat od roku rozliczeniowego, na chwilę obecną urzędnicy mogą poprosić o złożenie zaległych sprawozdań do 2017 roku włącznie. Sprawozdawczość od 2019 roku jest składana w systemie BDO – tam możemy złożyć sprawozdania i powiadomić urzędnika.

Jeżeli chodzi o sprawozdania wcześniejsze za lata 2017 i 2018 były one wysyłane do Urzędów Marszałkowskich na odpowiednich drukach, w zależności czego dotyczyły czy opakowań, sprzętu, baterii, akumulatorów. Znając profil naszej działalności i zakres, w którym powinniśmy rozliczyć się z urzędem, powinniśmy wypełnić odpowiednie dokumenty sprawozdawcze, jeżeli należy naliczyć odpowiednie opłaty i je uiścić oraz dokumentację wysłać do urzędu właściwego ze względu na siedzibę naszego przedsiębiorstwa.

Nowy obowiązek – ewidencja opakowań z tworzyw sztucznych dla branży gastronomicznej – kogo i kiedy dotyczy?

27 kwietnia została podpisana nowelizacja ustawy, która w dużym stopniu wpływa na branżę gastronomiczną, od 24 mają podmioty wprowadzające produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych opakowań na wynos w szt. Dotyczy to również produktów w części z tworzyw sztucznych jak np. kubki na napoje – kawę, które, mimo że papierowe są powleczone tworzywem sztucznym.

Ewidencję prowadzić należy na bieżąco i będzie ona wymagana w rocznym sprawozdaniu za 2023 rok.

Czy muszę aktualizować wniosek, jestem wpisana w systemie BDO – w jakiej sytuacji należy dokonać aktualizacji?

Aktualizację wniosku należy złożyć w systemie BDO każdorazowo przy zmianie profilu działalności firmy, rozszerzeniu asortymentu np. jeżeli wytwarzaliśmy tylko odpady, a zaczynamy np. prowadzić sprzedaż on-line produktów fizycznych i wprowadzamy produkty w opakowaniach, należy zaktualizować wniosek.

Jeżeli rozszerzamy działalność i mamy nowe miejsce prowadzenia działalności w którym wytwarzane są odpady – w ciągu 30 dni należy zaktualizować wniosek. Jeżeli sprowadzamy zza granicy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź importu spoza UE sprzęt elektryczny i elektroniczny – do 30 dni powinniśmy dokonać aktualizacji wniosku w systemie.

Dodaj komentarz