#11 Zapytaj mnie o BDO – zmaian siedziby firmy, gastronomia

Zmiana siedziby firmy w systemie BDO. Od maja firma zmieniła adres siedziby? Czy powinnam zgłosić tą informację w systemie BDO?

Tak, oczywiście, każda zmiana miejsca prowadzenia działalności, siedziby firmy czy też dane podmiotu np. zmiana nazwy podmiotu należy zaktualizować w systemie BDO do 30 dni od daty zmiany. Te czynności nie wiążą się z żadnymi opłatami, dokonać należy tylko aktualizacji wniosku w zakresie w jakim nastąpiła zmiana.

Jeżeli aktualizacji wniosku dokonuje osoba z zewnątrz, do wniosku aktualizacyjnego należy dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznie profilem zaufanym i potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł wniesionej do Urzędu Miasta odpowiedniego województwa ze względu na siedzibę firmy.

Awaria systemu BDO – jak zrobić ewidencję odpadową?

„Pani Moniko, w gabinecie wytworzyliśmy odpady o kodzie 18 01 03* i chciałam wpisać tę informację do ewidencji ale system BDO nie działa. Na stronie www jest informacja o awarii, nie mam możliwości wystawienia KPO – karty przekazania odpadów. Co mam zrobić?” – takie pytanie otrzymałam ostatnio od klientki.

Nie należy się martwić, system jest elektroniczny, zawsze może dojść do awarii. Ale co wówczas zrobić? Jeżeli na stronie www systemu pojawia się informacja o awarii, o której informuje nas IOŚ –Instytut Ochrony Środowiska – otrzymujemy też informację o przewidywanym czasie trwania awarii i możemy wówczas zastosować tzw. papierową KEO oraz KPO dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego, transportującego i przejmującego odpady – które po ustaniu awarii należy niezwłocznie wprowadzić do systemu BDO, nie później jednak niż 30 dni od ustania awarii.

Nowy obowiązek – ewidencja opakowań z tworzyw sztucznych dla branży gastronomicznej – kogo i kiedy dotyczy?

27 kwietnia została podpisana nowelizacja ustawy, która w dużym stopniu wpływa na branżę gastronomiczną, od 24 mają podmioty wprowadzające produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych opakowań na wynos w szt. Dotyczy to również produktów w części z tworzyw sztucznych jak np. kubki na napoje – kawę, które, mimo że papierowe są powleczone tworzywem sztucznym.

Ewidencję prowadzić należy na bieżąco i będzie ona wymagana w rocznym sprawozdaniu za 2023 rok.

Dodaj komentarz