DPR – dokument potwierdzający recykling – co to jest i dlaczego jest ważne?

Wprowadzasz opakowania / produkty w opakowaniach na rynek? 

Zastanawiasz się jak obniżyć opłatę produktową?

Oddajesz wytworzone odpady opakowaniowe i masz potwierdzenie w postaci KPO – kart przekazania odpadów?

Po zakończonym kwartale możesz wnioskować o wydanie DPR. 

DPR – to nic innego jak dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. W dokumencie znajdziemy wagę odpadów, które zostały przez nas przekazane do recyklingu, ale także dane w jakim procesie zostały  przetworzone.

Ten dokument jest nam niezbędny jeżeli samodzielnie chcemy rozliczyć się z obowiązków wykonania recyklingu. Dokument ten służy do p i rozliczyć w rocznym sprawozdaniu ilości wprowadzonych opakowań.

Rozliczając recykling w sprawozdaniu możemy być zwolnieni z wnoszenia opłaty produktowej lub jej obniżenia.

Dodaj komentarz